روز سه شنبه مورخ 25/7/96 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه ،شهردار محترم به همراه شورای شهر پاوه در دانشگاه برگزارگردید که در این جلسه با توجه به تفاهم نامه قبلی فی مابین دانشگاه و شهرداری وشورای اسلامی شهر پاوه ضمن تاکید بر اجرای مفاد تفاهم نامه و تسریع در انجام تعهدات و نیز محوطه سازی ودیوار کشی محوطه دانشگاه به تشریح مسائل فوق الذکر  پرداختند و مقررگردید که در اسرع وقت شهرداری وشورای شهر به تعهدات خود عمل نمایند.

 
بيشتر