انتخاب واحد از طریق کارشناسان آموزش

آن دسته از دانشجویان که به هر دلیلی در انتخاب واحد خود با مشکل روبه‌رو بوده‌اند یا انتخاب واحد نکرده اند تا ۲۵ آبان فرصت دارند تا با مراجعه به کارشناسان آموزش مرکز/واحد خود نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
 
بيشتر