فرهنگی - تربیت بدنی
 
*روز سه شنبه مورخ 28/9/96 راس ساعت 10 صبح جلسه ای با حضو دکتر رضا فرجی ریاست محترم دانشگاه و تعداد 10 نفر از دانشجویان فعال به مدت 3 ساعت در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور پاوه در خصوص برگزاری سری جدید کارگاههای آموزشی با محوریت ازدواج که در اولین جلسه کارگاه آموزشی مورخ 21/9/96 مطرح گردید برگزار شد0 که اولین کارگاه آموزشی در این روز با موضوع بهداشت ازدواج آغاز گردید.
در این کارگاه ابتدا به اهداف، مقدمات،و پیشنیازهای ازدواج سالم مطرح گردید و در ادامه به بررسی مشکلات و آسیبها وحواشی ازدواج از جمله تعارضات خانوادگی و طلاق پرداخته شد و همچنین ازدواج سالم از دیگاه اسلام و روانشناسی نیز مطرح گردید سپس عواقب ناشی از طلاق و آسیبهای آن از جمله فرزندان طلاق ، مشکلات روانی و عاطفی ناشی ازآن بیان گردیددر پایان کارگاه هرکدام از شرکت کنندگان به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند و کارگاه راس ساعت 13 پایان یافت.
 
بيشتر